IfA Wales/Cymru Area Group

logo
Mae IfA Wales/Cymru yn cynrychioli Cymru, a’r sawl sy’n gweithio yng Nghymru, i gyngor yr IfA ac yn helpu llywio gweithgareddau’r CIfA yn y wlad. Os ydych chi’n dymuno ymaelodi â’r grwp, cysylltwch â groups@archaeologists.net.

Pwyllgor

Neil Maylan (Chair)
Claudine Gerrard (Secretary)
Fiona Grant (Treasurer)
Stephen Briggs
George Nash
Ian Brooks
Jenny Hall
Charina Jones

Digwyddiadau

Cofnodion cyfarfodydd

Ceir fersiwn Saesneg o’r dudalen yma.

Chartered Institute for Archaeologists
Miller Building, University of Reading
Reading, Berkshire RG6 6AB

0118 378 6446
admin [at] archaeologists.net